Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

 

1.    GİRİŞ

1.1.  İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar ihracatsorumlusu.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Üyenin, Web Sitesi üzerinden profilini oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.  ihracatsorumlusu.com hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi Üyeler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ihracatsorumlusu.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi`nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Web Sitesi`nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi`nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.


2.    TARAFLAR

2.1.  www.ihracatsorumlusu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Zeybek Mah. 3.Zeybek Cad. No:2 Da:2 09020 Efeler/Aydın adresinde bulunan Amazing Teknoloji ve Pazarlama. A.Ş.

2.2.  www.ihracatsorumlusu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Üye)


3.    KULLANIM ŞARTLARI 

3.1.  Web Sitesi`ne üyelik ücretsizdir. Şifre`nin belirlenmesi ve korunması Üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. ihracatsorumlusu.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2.  Üye hesabı oluştururken Web Sitesi`ne beyan edilen her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Gerekli görülen hallerde belge sunmak zorunludur. ihracatsorumlusu.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üyeye aittir.

3.3.  Üyelik talebinde bulunan kullanıcı; kendisine ait ve sadece kendisinin kullanımında olduğunu taahhüt etmiş sayılacağı, faal ve yasal bir e-mail adresi ve telefon numarası vermek zorundadır. Üyenin kabul edilen üyeliğine dair aktivasyon işlemleri, Üyenin kayıt sırasında verdiği cep telefonu numarasına gönderilecek SMS yoluyla yapılır. E-posta adresi ve telefon numarası güncel olmayan, iptal edilen veya geçersiz olan Üyenin üyeliği iptal edilebilir.

3.4.  Üyelerin Web Sitesinin izin verilen bölümlerine giriş ve görüntüleme yapmaları email ve şifre ile gerçekleştirilir. Kullanıcı adı, Üye tarafından; kanuna, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olmamak, ticari ve reklam amaçlı olmamak, başkalarının telif haklarını ihlal etmemek kaydıyla belirlenen ifadedir. Aynı kullanıcı adının birden fazla kişi tarafından kullanılması mümkün değildir.

3.5.  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.  ihracatsorumlusu.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi`nin kullanımına ilişkin olarak ihracatsorumlusu.com`a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle ihracatsorumlusu.com`dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.


4.    İHRACATSORUMLUSU.COM`A VERİLEN YETKİLER

4.1.  ihracatsorumlusu.com, Web Sitesi`nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. ihracatsorumlusu.com, söz konusu bilgilerle Üyenin izin verdiği ölçüde bilgilerini paylaşarak demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler ihracatsorumlusu.com`un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4.2.  ihracatsorumlusu.com Üyelerine yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, Whatsapp, SMS bildirimi ile haberdar edebilir. Üyelerin söz konusu bildirimleri almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

4.3.  ihracatsorumlusu.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi`ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.4.  Web Sitesi`nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ihracatsorumlusu.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Üyelerin Web Sitesi`ne erişmelerini engelleyebilir.

4.5.  ihracatsorumlusu.com, dilerse Üyelerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

4.6.  ihracatsorumlusu.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi`ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


5.    TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.  Üyeler birbiriyle ya da ihracatsorumlusu.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üyenin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

5.2.  Üyeler hakkında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, ihracatsorumlusu.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

5.3.  Üyeler, kendileri veya bir başkası için hizmet sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.


6.    WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

6.1.  ihracatsorumlusu.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

6.2.  ihracatsorumlusu.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


7.    SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1.  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, ihracatsorumlusu.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

7.2.  ihracatsorumlusu.com, Web Sitesi`nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

7.3.  ihracatsorumlusu.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


8.    TELİF HAKKI POLİTİKASI

8.1.  Web Sitesi`nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. ihracatsorumlusu.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (Materyaller) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Üyenin kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

8.2.  Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ihracatsorumlusu.com`a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulması kesinlikle yasaktır.

8.3.  ihracatsorumlusu.com`a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları ihracatsorumlusu.com`a aittir. ihracatsorumlusu.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. ihracatsorumlusu.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


9.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

9.1.  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

9.2.  Taraflar, işbu Sözleşme`nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Aydın Mahkeme ve İcra Müdürlükleri`nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


10. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. ihracatsorumlusu.com sisteminde kayıtlı Üye bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

10.2. Taraflar bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ihracatsorumlusu.com`un ticari defter ve kayıtları ile ihracatsorumlusu.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK`nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


11. DEVİR

11.1. SİTE SAHİBİ, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, SİTE üzerindeki hak sahipliği ve düzenleme yetkilerini; yasal sınırlamalar ve yükümlülükler hariç olmak üzere tek taraflı iradesi ile kısmen veya tamamen 3. kişilere devredebilir, ortaklığa girebilir. Üyenin sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devretme hakkı yoktur, aksi halde yapılan devir SİTE SAHİBİ yönünden geçersizdir.


12. MÜCBİR SEBEP

12.1. Doğal afetler, yangın, patlama, savaş, ayaklanmalar, halk-terör hareketleri, seferberlik, grev, lokavt, salgın hastalık, internet arızaları, elektrik kesintisi gibi Site Sahibinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler yerine getirilemez ise temerrüt meydana gelmez. Bu durumda tarafların tazminatsız olarak fesih hakkı bulunmaktadır. Site Sahibi; yasalardan kaynaklanan ve yasalar gereği sorumsuzluğunu ileri sürmesi mümkün olmayan hususlarda sorumlu olduğunu kabul eder.


13. TEBLİGAT

13.1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma`nın bilinen e-posta adresi ve Üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


14. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

14.1. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan ihracatsorumlusu.com`un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. ihracatsorumlusu.com Sözleşme`nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

14.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme`nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez


15. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Üyelere ihracatsorumlusu.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.