Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş. (Amazing)  olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na (Kanun) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama,  işleme,  aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun`dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metninin amacı Zeybek Mah. 3.Zeybek Cad. No:2 Da:2 09020 Efeler/Aydın adresinde bulunan Amazing Teknoloji ve Pazarlama. A.Ş. (bundan sonra Amazing olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan ihracatyap.com, ihracatsorumlusu.com, ithalatyap.com, ithalatsorumlusu.com, turkishsuppliers.net, bigfair.com ve sonrasında Amazing tarafından geliştirilecek çeşitli web adreslerinde yer alan web sitelerinin ve uygulamaların (Site(ler)) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden ya da kullanıcılardan alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi`ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Web Sitesini kullanarak siteye kişisel verilerini sunan Kullanıcılar ile Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi`ni kabul etmiş Kullanıcılar işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğine de haizdir.

 

1.    Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Amazing, hizmet sunabilmek ve hizmet ihtiyacı olan Müşterilerle doğru ihracat sorumlularını, ithalat sorumlularını (Bundan böyle Uzman olarak anılacaktır) buluşturabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

 • Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler:  Amazing Hizmetlerinden yararlanabilmek ya da Amazing Uzman ağına dahil olabilmek için Site`nin kullanımı öncesinde veya sırasında ya da kayıt esnasında kendi inisiyatifiniz doğrultusunda verdiğiniz kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Amazing`e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, gerçek ve tüzel kimlik bilgileri, firma bilgileri, anketlere verilen cevaplar, eğitim durumunuza ve özgeçmişinize, sosyal medya kayıtlarına ilişkin bilgiler bu tür verilere girmektedir. Siteler, Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasını onaylamadan bu verileri Amazing`e vermenize izin vermeyecektir.
 • Siteleri Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Siteyi kullandığınız esnada belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kişisel bilgi içermeyen bazı verilerine ulaşmaktayız. Bu bilgiler çeşitli teknolojiler vasıtasıyla toplanmakta ve sizi tanımlayan herhangi bir bilgi içermemektedir. Bu bilgi Amazing tarafından veya Amazing`e hizmet sağlayan firmalar tarafından toplanmaktadır. Bu bilgiler siteyi günlük kullanan kişi sayısı, site girişlerinin hangi ülke ya da şehirlerden yapılmakta olduğu, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığı vb. istatistiki bilgiler niteliğindedir. Amazing, kişisel veri içermeyen bu bilgileri iştirakleri, iş ortakları veya 3. kişilerle paylaşabilir. Amazing istatistiki nitelikteki bu verileri hizmetlerini tanımlamak amacıyla mevcut ve potansiyel iş ortaklarına ya da 3. kişilere verebilir.

Amazing olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın, sitelerimizin hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Amazing ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2.    Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Amazing olarak,  veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz,  yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, il temsilcilikleri iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir,   yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, 4. Maddede listelenen Amazing`in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye`de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Amazing olarak onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Amazing ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Amazing veya iştirakleri ya da iş ortakları, Siteleri aracılığı ile vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veya diğer bilgilerinizi Site`nin kapsamının ve kullanımının geliştirilmesi, Site`nin kullanıcılara daha iyi anlatılabilmesi ya da hizmetlerin geliştirilmesi veya verilmesi amacıyla kullanabilecektir.

Amazing veya iştirakleri ya da iş ortakları vermiş olduğunuz kişisel verileri hizmetlerle ilgili sizinle bağlantıya geçebilmek amacıyla kullanacaktır. İstediğiniz zaman Amazing`e yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz onayı geri alabilirsiniz, onayın iptali ile birlikte Amazing`in, Site üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkınız da sona erecektir. Ancak onayınızın olduğu dönemde Sitlerin diğer Kullanıcıları ya da Amazing ile kurduğunuz ticari ilişki kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı gerekli ise kişisel verileriniz bu hizmetin ve hizmete bağlı ödemelerin yapılması ve tamamlanmasına kadar Amazing tarafından gerekli olduğu ölçüde kullanılabilecektir.

 

3.    Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurt dışında Amazing`in veya iştiraklerinin veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde işlenecektir

4.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Amazing, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen amaçlar, Hizmetler`in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları, hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Amazing, kişisel bilgilerinizi sizinle olan ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla kullanacak olup, kişisel verilerinizin satışını yapan bir iş faaliyeti içinde bulunmamaktadır. Ancak Amazing aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi 3. Kişilerle paylaşabilir.

 • Ticari işletme Devri: Amazing`in birleşme veya devir yolu ile başka bir şirkete devrolması, ortaklık kurulması ya da başka bir şirket ile işlerini birleştirmesi halinde kişisel veriler de Amazing`in varlığı olarak devredilebilecektir.
 • İlgili Şirketlerle Paylaşım: Amazing kendisinin veya yetkililerinin/ hissedarlarının ortağı olduğu ya da iş birliği içinde bulunduğu firmalara bu kişisel veriler politikasında belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizi sunabilecektir.
 • Müşteriler, Uzmanlar veya ilgili 3. Kişiler: Amazing, zaman zaman bazı işlerinin yapılması için 3. firmalardan hizmet alabilir, bu kapsamda da gerekmesi halinde Amazing kişisel verilerinizi 3. firmalarla paylaşabilir. Ayrıca Amazing, potansiyel Müşterilerine ya da Uzmanlara kişisel verilerinizi sunabilir.
 • Yasal Yükümlülükler:
  i-kanuna uygun davranmak
  ii- Amazing`in haklarını korumak ve savunmak
  iii-Sitenin güvenliğini sağlamak için acil olarak gerekli olması halinde, iv-hukuki sorumluluğunu korumak amacıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak ve gerekli olduğu ölçüde 3. kişilere sunabilir.

Amazing, Kullanıcının Bilgilerini, ödeme aşamasında onaylayacağı Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izin almış ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Amazing, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Siteyi kişisel verilerinizi sunmadan da kullanabilirsiniz, ancak kişisel verilerinizi sunmamanız halinde Site`de tanımlanan hizmetlerden yararlanamayacağınızı, üye olamayacağınızı ve Sitenin belli kısımlarına giriş yapamayacağınızı bildiririz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımızı aşağıdan takip edebilirsiniz:

Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Amazing Technology and Marketing, LLC

Amazon Web Services Inc.

Denizli Web Yazılım Ltd. Şti.

DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Tic. San. A.Ş.

Mikro Yazılım A.Ş.

Laf Ltd. Şti.

Turkcell Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Net İletişim Hizm. A.Ş.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.

 

5.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu`nun (Kanun) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Amazing ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a)    Amazing`in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b)   İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c)    Amazing`in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d)   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)   Kanun`a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)     Kişisel verilerin düzeltilmesi,  silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h)   Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı          : Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Mersis No     : 0325048661100017

Adresi          : Zeybek Mah. 3.Zeybek Cad.No:2 Da:2 09020 Efeler/Aydın

E-mail          : [email protected]