Biz ihracatsorumluları olarak neler yaparız?

Şirketlerin ihracata başlamasını ve yurtdışında farklı pazarlar/müşteriler bulmasını sağlarız

Üretici menfaatine çalışırız.

Uzmanı olduğumuz Pazar hakkında bilgi veririz.

İhracatyap.com müşterilerine ihracat yapmalarını sağlarken gerekli bilgilendirme yaparız.

Yurtiçi/Yurtdışı Fuarlara katılır, sorumlusu olduğumuz ihracatyap.com müşterisini temsil ederiz.

İhracatyap.com müşterileri için yurt dışındaki pazarlarda bayilik/distribütör buluruz.